11/06/2024
12/06/2024
18/06/2024
19/06/2024

Huishoudelijk regelement

Wij behandelen elkaar zoals wij behandeld willen worden, met respect.

Onze activiteiten worden uitgevoerd tegen een onderzoekstarief van 3 euro.

Dit bedrag mag worden voldaan bij het afhalen van het apparaat.

Bij inschrijving wordt uw naam, telefoonnummer en evt. Emailadres ingevoerd in ons systeem. Dat systeem wordt aan het eind van het kalenderjaar door ons gewist. Na inbreng krijgt u 3 maanden de tijd om het toestel al dan niet gerepareerd bij ons op te halen. Na die periode vervalt uw eigendomsrecht en voeren wij het apparaat verantwoord af.

Als de reparatie snel klaar is kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee de reparatie afwachten. Zoniet, dan krijgt u telefoon of email van ons als het klaar is of een niet te reparerenmelding. U krijgt altijd een seintje van te voren als er kosten moeten worden gemaakt. Bestellingen doen we pas nadat u zich akkoord heeft verklaard.

Op de werkbon staat altijd aangegeven wat er is ingeleverd en opgave van evt accessoires, zodat misverstanden kunnen worden voorkomen.

Onze vrijwilligers geven geen garantie op het verrichte werk en zijn ook als RCL niet verantwoordelijk voor schade aan derden of gevolgschade. Tevens zijn zij niet verplicht een afgekeurd apparaat weer in elkaar te zetten. Ook behouden wij ons het recht voor bepaalde zaken niet ter reparatie aan te nemen of zwaar verontreinigde goederen aan te nemen.

Het RCL is een zelfstandige stichting onder repaircafé international en heeft een ANBIstatus. Dit regelement is dan ook opgesteld door RCL zelf.

In situaties waarin dit regelement niet voorziet, beslist het bestuur.

Laatst gewijzigd: 01-01-2023