Wijzigingen Repair Café Lelystad per 1 september

Per 1 september gaat het computer spreekuur verhuizen naar de dinsdagmiddag van 14 tot 16 uur het blijft op de Rode Klif 211. Het eerste dinsdag spreekuur zal dus plaats vinden op dinsdag 1 september. Verder zijn er tot nader order geen Repair Café’s op andere...

Hervatting van het Repair Café vanaf 5 Juni 2020

Op  vrijdag 5 (computers e.d.) en op zaterdag 6 juni (algemene zaken) hervat het Repair Café haar werkzaamheden. Dit kunnen we alleen doen we met inachtneming van alle vereiste voorzichtigheid. Omdat er in de Rode Klif weinig ruimte is moeten we de volgende...